Disclaimer

q15116img1.gif

Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van ondergetekende, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Elke aansprakelijkheid ten opzichte van mogelijke gevolgen van het bekijken van deze informatie wijs ik af. Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.

q15116img2.gif

Niemand kan op geen enkel moment enige rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

Vragen en opmerkingen
Meer weten? Neem contact op via info@wiswijzer.nl


There are two kinds of people, those who do the work and those who take the credit. Try to be in the first group; there is less competition there.
Indira Gandhi

©2004-2024 Wiskundeleraar - login